پیرامون زندگی ما

آشنایی با شخصیت های مهم تاریخی، فرهنگی، هنری و علمی و دنیای پیرامون ما...

مرداد 97
21 پست
تیر 97
21 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...
زندگیِ من
تو ام می تونی زندگیت رو زیبا کنی